Omsorgsbolig - serviceerklæring

Middag på Høllandstunet - Klikk for stort bileteMiddag på Høllandstunet Janne Kvanåli

Formål med tjenesten

Å gi et tilrettelagt botilbud til brukere som grunnet helsesvikt har et omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester.

 

Hvem kan få tjenesten

Omsorgsboliger tildeles personer på grunnlag av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom.
Dette kan være:

 

 • Kronisk sykdom som krever regelmessig oppfølging fra helsepersonell.
 • Brukere med multifunksjonstap eller mange sammensatte diagnoser.
 • Aldersdemente med stor risikoatferd som ikke klarer seg i eget hjem.
 • Unge funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede med stort og omfattende behov for miljøretta tiltak og andre pleie- omsorgstjenester.
 • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og stort omsorgsbehov over lang tid.

 

Tjenestens innhold

En bolig som er fysisk tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.

 

Hva kan brukerne forvente av oss

At boligen er i tilfredsstillende stand.

 

Forventninger til brukerne

 • Bruker må selv søke om omsorgsbolig, og legge ved nødvendige helseopplysninger fra lege.
 • Bruker må gi riktige opplysninger om hva de kan klare selv og hva de trenger hjelp til.
 • Bruker må være villig til å benytte tekniske og andre hjelpemidler som kan lette hverdagen.
 • Bruker må overholde de forpliktelser som følger en omsorgsbolig, jfr. husleieavtale.
 • Bruker må legge til rette i boligen og stille nødvendig utstyr til disposisjon, slik at hjelperne kan utføre tjenesten slik at arbeidsmiljøet til de ansatte blir ivaretatt.

 

Praktiske opplysnigner

 • Pris: Husleien varierer ut fra boligens standard og størrelse. Mer informasjon om pris, tilgjengelighet, bostøtte og andre aktuelle støtteordninger fås ved henvendelse til Tildelingskontoret.
 • Saksbehandlingstid: Alle søknader behandles fortløpende og svar kan forventes senest innen tre uker. Legeerklæring må legges ved søknaden. Det vil bli foretatt et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søkers behov for omsorgsbolig.
 • Tilgjengelighet: Det er Tildelingskontoret som tildeler omsorgsboliger.

 

Søknadsskjema og mer informasjon kan du få ved Tildelingskontoret.

Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsvegen 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50.

Sist endra 05.09.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tildelingskontoret i Sauda
$(TITTEL)
52 78 60 50 Faks:52786031