STAS

Formål med tjenesten

 
• Gi personer med utviklingshemming et meningsfylt arbeids- og treningstilbud på dagtid
• Bidra til at flest mulig kan oppnå en Varig Tilrettelagt Arbeids-plass, ved Rysteg eller andre arbeidsformer.
• Ivareta den enkelte brukers verdighet, ressurser og livskvalitet.                                                           
 


Hvem får tjenesten

 
Stas er beregnet på mennesker med utviklinghemming som trenger et tilrettelagt arbeidstilbud. For å få innvilget dagtilbud ved STAS må en ha gjennomført videregående opplæring.
 

Innhold

 
• Positive opplevelser sammen med andre brukere gjennom integrering og sosial samhandling
• Arbeidsoppgaver fra ulike bedrifter som skal bidra til enkel produksjon
• Utflukter og fast turdag i uke, dette foregår i nærmiljø og omegn Sauda
• Opplæring og stimulere til språkkommunikasjon på brukers nivå, for eksempel gjennom data trening og bildetrening
• Vedlikeholde og opprettholdelse av tillærte ferdigheter
• Tilrettelegge for sosial deltakelse i samfunnet
• Stimulerer til utvikling og trivsel gjennom opplevelse av mestring!
 
Eksempler på aktiviteter på STAS:
Postruta for lokale bedrifter / butikker, klippe frimerke for tubfrim, sangstund gjennom kulturskolen, turdager, Treningsrom med opplegg fra fysioterapeut, strikke, sorteringsarbeid, matlaging, kildesortering, sansestimulering, skrivetrening ect.
 


Hva kan brukeren forvente av oss

 
• Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker og miljøterapeut i bolig.
• Tilrettelagt mål for den enkelte gjennom dagsplaner, ukeplaner og årshjul.
• Gruppeleder Stas deltar på ansvargruppemøte og utarbeidelse av IP ved behov.
• Å bli møtt med respekt.
 

Forventninger til bruker

 
Bruker må kunne nyttiggjøreseg og ha utbytte av tilbudet.
 

Praktiske opplysninger

 
Stas har åpent 5 dager i uken, fortrinnsvis fra kl. 08.30 – 14.30. Brukerne ved STAS mottar ikke lønn for det arbeidet de utfører.
For flere opplysninger kan du ta kontakt med gruppeleder Stas eller Tildelingskontoret .
 
Tilbud om opphold ved Stas fås gjennomsøknad til
Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsvegen 79, 4200 Sauda,tlf. 52 78 60 50
 
 

Leieavtale STAS
 


 

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135