Syns- og hørselskontakt

 

Tina Svendsen er kontaktperson og koordinator for syn og hørsel i Sauda.
Hun kan treffes på:
Åbøtunet: 52 78 61 88
Høllandstunet: 52 78 60 51
Mobil: 469 09 729

 

Syn

Synskontakten tilbyr kartlegging og bistand til svaksynte med behov for synstekniske hjelpemidler.

Hun kan også gi opplæring og veiledning i bruk av synstekniske hjelpemidler, samt hjelpe til med å innrette utstyr og møblement på en hensiktsmessig måte i hjemmet til brukeren. Synssvekkingen må være dokumentert av øyenlege eller optikar.

Synskontakt kan i tillegg til kartlegging og bistand i hjemmet , rettlede brukeren til hjelpetilbud fra andre, dersom det er behov for det.

Hørsel

Hørselskontakten viser hjelpemidler som finnes for hørselshemmede.

Eksempel på dette er:

Telefoner
Teleslynger til TV og radio
Varsling for ringeklokken
Telefon
Brann

Hørselskontakten kommer på hjemmebesøk for å vise dette og se hvilke behov den hørselshemmede har. Formidler også hjelp om faglig bistand fra hjelpemiddel sentralen i Stavanger, der det er behov for det.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Tina Svendsen
koordinator syn / ergoterapeut