Tekniske hjelpemidler i hjemmet - serviceerklæring

Formål med tjenesten

Kommunen skal sørge for formidling av tekniske hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal legge brukerens samlede behov til grunn, og vurdere tekniske hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak. Om nødvendig skal kommunen be om assistanse fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.  

Hva kan bruker forvente av oss 

  • Hjelp til å oppdage og utgreie behov for tekniske hjelpemidler
  • Hjelp til å velge/prøve ut tekniske hjelpemidler
  • Hjelp til å begrunne søknader
  • Oppfølging og evaluering av bruken av hjelpemidler
  • Organisering av utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler

 

Forventninger til bruker

  • Gi beskjed til kommunen når behov for hjelpemiddelet opphører og det skal leveres tilbake
  • Sørge for at hjelpemidler som leveres tilbake er vasket, skaffe underskrift av person som er ansvarlig for dette
  • Hente/ levere tilbake hjelpemidler selv der dette er hensiktsmessig

 

Praktiske opplysninger

Ved behov for tekniske hjelpemidler i hjemmet, for kortere eller lengre perioder, vil fysioterapeut, ergoterapeut sykepleier eller annet helsepersonell kunne hjelpe deg med bestillings-/søknadsprosessen. De kan bistå funksjonshemmede i alle aldre med vurdering, utprøving, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler.

Ved å kontakte Tildelingskontoret i kommunen, vil man kunne få nærmere opplysninger om hvem man skal kontakte for hjelp

Utkjøring og innhenting av hjelpemidler utenfor Åbøtunet ivaretas av Rysteg AS i de tilfeller der dette er mest hensiktsmessig.

Besøksadresse:

Ergoterapitjenesten Åbødalsveien 77, 4200 Sauda, tlf. 52 78 61 88 

Fagperson i kommunen vil være behjelpelig med å skaffe hjelpemiddelet fra kommunalt lager eller fra NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland.  

Sist endra 28.06.2016
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Marianne Thompson
ergoterapeut
52786188