Tilgjengelighet - universell utforming

Sauda kommune arbeider for å gjøre produkter, bygg og uteområder tilgjengelig for alle.

Mennesker møter ulike behov gjennom livet fra barn til voksen og eldre. Alle vil i større eller mindre grad møte utfordringer relatert til syn, hørsel, miljø, orientering og evne til å bevege seg.

Målet med universell utforming er at alle skal skal ha samme mulighet til personlig utvikling, samfunnsdeltakelseg og livsutfoldelse.

Fylkeskommunen i Rogaland har fått på plass en nettside med kartlagte turområder, spisesteder og overnatting i kommuner i Rogaland. Informasjon fra Sauda er kartlagt på denne siden.  

Krav om universell utforming er med i formålsparagrafen til ny plan- og bygningslov. Diskrimering og tilgjengelighetsloven sikrer plitk til univserll utforming. Tilretteleggingsplikten gjelder for virksomheter rettet mot almennheten, der virksomhetseier er ansvarlig for tilrettelegging. Krav til universell utforming av bygg og anlegg gjelder også for uteområder rettet mot almennheten.

Sist endra 29.06.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Marianne Thompson
ergoterapeut
52786188