Introduksjonstenesten

Kjetil Thingbø er leder av Introduksjonstenesten i Sauda - Klikk for stort bilde  Kjetil Thingbø er leder av Introduksjonstenesten i Sauda

Kjetil Thingbø
Mobil: 474 54 129 er leiar av Introduksjonstenesten i Sauda kommune.

Introduksjonstenesta for kommunane Sauda og Suldal vart etablert i august 2009. I perioden fram til 2012 har det blitt busett til saman 100 flyktningar i kommunane, gjennom avtale med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

I 2012 har politikarane i begge kommunar sagt nei til busetting.

For 2013 har begge kommuene sagt ja til å busette 10 flyktningar i kvar kommune. Introduksjonstenesta har ansvar for busetting og gjennomføring av introduksjonsprogrammet.

Informasjon frå introduksjontenesten på arabisk.

Informasjon frå introduksjonstenesten på Sorani

Informasjon frå introduksjontenesten på Tigrinja
 

Informasjon frå introduksjonstenesten på Somalisk

Kjetil Thingbø

Kvar deltakar skal ha sin plan for introduksjonsprogrammet. Dette kan vere viktige element i eit program:

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135