Oversikt over ulike friluftsområde

Friluftsområdene i kommunen spenner fra vide høyfjellsområder som ligger til rette for flerdagsturer til snevrere områder i tilknytning til boligområdene.

Skiløyper på vinterstid

Her ligger det gratis kart for nedlastning.

 


BREIBORG

 

Danner utgangspunkt for turer i fjellområdet mot Skaulen (1540 m.o.h) og for kortere turer i Breiborg-området både vinter og sommer
Preparerte skiløyper fra skolenes vinterferie.


 


SLETTEDALEN

 

Dette er et mye brukt turområde både vinter og sommer. Det er tidlige og sikre snøforhold, og om vinteren blir det preparert skiløype rundt Slettedalsvatnet, en tur på omlag 10 km. I den første delen av denne er det montert lys. Sauda Idrettslag har bygd varmestue i tilknytning til lysløypa på Minnehaugen.

Det blir arrangert turer til Seljestad i regi av Nord Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd og Sauda Turlag. Slettedalen gir et bra utgangspunkt til Haugesund turistforening sitt løypenett på vestsiden av området og til Berdalen.

 


SINKGRUVENE I ALLMANNAJUVET

 

I 2002 blir FV 520, veien som går forbi Allmannajuvet, en del av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor får i oppgave å utarbeide planer for parkering- og rasteplass samt bygningene som skal huse fortellingen om gruvene. Anlegget fedigstilles i 2016.

Anlegget, gruvekafeen og gruvegalleriet, vil være åpen i sommersesongen. Utenom sesongen vil det være åpentfor grupper på forhåndsbestilling hos Sauda Ferie & Fritid.


 


TJELMEN - MALDAL - VETRHUSTJØDNANE

 

Et populært turområde nær Sauda sentrum. Ved å kontakte Sauda Ferie og Fritid kan en få tilgang til kanoer og padle på Vetrhustjødnane


ÅBØDALEN Nip er det største og mest konsentrerte hytteområdet i kommunen og i dette området ligger Klovsteintjødnå. Den er en populær badeplass for hytteeierne og andre i kommunen. Det er satt opp sanitæranlegg ved badeplassen.FLØGSTADÅSEN

 

Et flott friluftsområde i nærheten av sentrum og boligområdene Ringhagen i Saudasjøen, Neset, Saunes, Fløgstad, Hølland, Espeland og Åbødalen, er Fløgstadåsen svært viktig.OMRÅDET FRÅ ANDEDAMMENE TIL KASTFOSS

 

Er et sentrumsnært friluftsområde som ligger på vestsiden av Storelva. Det strekker seg fra rv. 520 ved Sauda Smelteverk og til Kastfossbrua, en distanse på omlag 1.500 m. Den sørligste delen er tilrettelagt med 3 kunstige dammer som også blir brukt som oppvekstområde for fisk. Den nordligste delen er ikke tilrettelagt bortsett fra veien gjennom området. Helt nord ved endepunktet er turveien skutt inn i fjellet ved Kastfoss. Det er tilrettelagt 2 fiskeplasser langs strekningen.

En kommer lettest til området fra rv. 520 ved Sauda Smelteverk der det er rikelig med parkeringsplasser. På samme sted er det satt opp informasjonstavle over Sauda.

 


NORDSTØLDALEN


Det er flere støler og en del hytter i området. Hyttene er særlig konsentrert ved Kvamen, og det er her planer om ytterligere utbygging. Det går bilvei dit, og området er derfor lett tilgjengelig for alle kategorier.
RØDSTJØDNÅ

 

 

Det er lagt ut som friluftsområde i kommuneplanen og strandområdet på østsiden av tjørna er bra som badeplass.


NESØYRA

 

Dekker et areal på omlag 13 da og er opparbeidet som friluftsområde i samarbeid med Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd og Ryfylke Friluftsråd. Det er gang- og sykkelvei til området fra Trosavika, fra den gamle yrkesskolen og fra kaien på industriområdet. Ved sjøen er det flere fine badeplasser.SVANDALEN

 

Er et populært skisenter med skitrekk og flere alpinløyper. Det er bygd varmehytte med kiosksalg som er åpen i skisesongen. I tillegg til alpin-traseen er det preparerte turløyper i området. Svandalen og skitrekket blir dessuten brukt som utgangspunkt for turer både sommer- og vinterstid.

 


HUSTVEIT

 

Fra Hustveit går det merket turløype til Hustveitsåta (1188 m.o.h) På turen passerer en gode fiskevann som Vårstølsvatnet, Stølsvatnet og Øvrastølsvanet.
Ved Stølsvatnet er Jonestølen. Denne kan brukes gratis av alle. Du trenger sovepose og mat, ellers vil du finne det du trenger. ( ved, gass, service o.s.v.)
På Jonegarden går det sti inn til Kvednafossen og derfra er det natursti i området.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Åshild Marie Øverland
Kyrkjegata 19 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ashildmarie.overland@sauda.kom..
Telefon
: 52 78 62 06

Org.nr.
: 964 979 367