Idrettsrådet

Adresse: Postboks 44, 4201 Sauda
Styreleiar: Anders Skaarer (47 68 76 95)

Epost til styreleder

Retningslinjer for stipend og søking Elite og talentstipend (PDF, 214 kB)

Søknadsskjema for talent- og elitestipend (PDF, 228 kB)


Idrettsrådet i Sauda er valt av Idrettslaga i Sauda for å ivareta laga sine interesser ovanfor – og i samarbeid med – Sauda kommune og Rogaland Idrettskrins.

Alle førespurnader frå idrettslag i Sauda til kommunen skal skje gjennom Idrettsrådet.

Føremålet er å arbeida for best moglege forhold for idretten i kommunen.
Sjå vedlagde pdf-filer for søknadsskjema for kommunale idrettsmidlar og elite- og talentstipend.

 

Lag og foreningar i Sauda

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Åshild Marie Øverland
Kyrkjegata 19 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ashildmarie.overland@sauda.kom..
Telefon
: 52 78 62 06

Org.nr.
: 964 979 367