Kulturskulen

Kulturskulen sin undervisning følgjer skuleruta i Sauda. Me inviterer elevar og føresette til møte ved skulestart. Her får alle informasjon og lærarane kan ilag med elevar og føresette fastsetje timeplan som me gjer vårt beste til å tilpasse eleven sine ønskje. Dette gjeld spesielt dei med individuelle timar, men me prøver og å tilpasse gruppeundervisninga slik at så mange som råd har høve til å delta.

 

 

Søk kulturskule her

 

Eit par gonger i løpet av eit skuleår løyser me opp skuleplanen og erstattar den med prosjekt. Dette gjeld for alle som går i kulturskulen, også kunst, dans, kor og drama.

Sauda kulturskule er ein aktiv og synleg kulturskule der elevane ofte opptrer på ulike arrangement i lokalsamfunnet i tillegg til kulturskulen sine eigne arrangement.

Å søkje:

Ein søkjer plass ved Sauda kulturskule via elektroniske søknadsskjema.

Dersom ein har fått plass i kulturskulen treng ein ikkje søkje på nytt til neste semester.

Seie opp plass:

Dersom ein ønskjer å seie opp plassen sin i kulturskulen, skal oppseiinga vera skriftleg til kulturskulerektor.

Fristen for å melde seg av er 1. mai for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Hovudopptak er 1.mai kvart år. Ein kan likevel søkje om plass heile året, men dei som søkjer før fristen vert prioriterte når det er fullt.

 

Økonomi:

I tillegg til vanlig kulturskuleavgift må føresette rekna med at det kjem utgifter til noter og utstyr. Kulturskulen har små gitarar og fiolinar til leige.

På kunstlinja må ein betale ei materialavgift som dekkjer mesteparten av utstyret elevane nyttar på timane.

Kulturskulen låner ut sitt utstyr/rekvisittar/ kostymer til dramagruppa.  Foreldra hjelper til med dette dersom det blir behov.

Lærarane hjelper til med råd/ tips om innkjøp til alle elevar som treng det.

 

Sjå elles vedtektene til kulturskulen i Sauda. (PDF, 216 kB)

 

Oversikt over tilboda i kulturskulen

 

Dans

Undervisninga er gruppebasert etter alder på elevane. Dei lærer ulike dansar etter nivå og interesse. Det er likevel lagt vekt på moderne dans, som Freestyle, hip-hop og street-dance.

Nedre aldersgrense: 1. klasse.

Undervisningsstad: Sauda turnhall

Onsdagar kl. 16.00 – 17.00

Dans for vaksne

Tysdagar kl 18.30 – 19.30

 

Instrumentalopplæring

Alle som melder seg på instrumentalopplæring har rett til 45. min undervisning kvar veke. I Sauda kan ein melde seg på desse instrumenta til individuell opplæring:

Frå 1. klasse: Keyboard, piano
Frå 3. klasse: Fiolin, gitar, toradar
Frå 4. klasse: Messinginstrument, trekkspel, tromme/slagverk
Frå 5. klasse: Song

Undervisningsstad: Desentralisert på dei ulike skulane i Sauda.

 

Musikk frå livets begynnelse

Er eit tilbod der småbarnsforeldre eller andre omsorgspersonar samlast for å synge, danse og leike med musikk saman med barna. Me syng gamle kjente og nye barnesongar. Det er ingen krav til prestasjon eller erfaring.

Frå: 0 -2 år

Undervisningsstad: Ryfylkebiblioteket Sauda


Måndagar kl 10.30 – 11.30 (0-8 mnd)

Måndagar kl 11.30 – 12.30 (8 mnd – 2 år)

Kunst
Elevane som arbeider med kunstfag lærer seg ulike teknikkar etter alder og nivå. Dei har utstillingar fleire gonger i året. Elevane er delte opp i grupper etter alder.

Nedre aldersgrense: 2. klasse

Undervisningstid: 60. min. pr. veke

Undervisningsstad: Formingsrommet på Ungdomsskulen.

Onsdagar kl. 16.00 – 17.00

Onsdagar kl. 17.00 – 18.00

Onsdagar kl. 18.00 – 19.00

 

Kor

Koret syng songar etter interesse, men det er og lagt vekt på songteknikk. Koret er delt inn etter alder på elevane. Begge kora er med på kulturskulen sine arrangement.

Nedre aldersgrense: 2.klasse

Undervisningsstad: Musikkrommet på Sauda ungdomsskule.

Onsdagar 17.00 – 18.30 (2-5 klasse)

Onsdagar 18.30 – 20.00 (6. klasse og oppover)

 

Musikkstund

Sauda Kulturskule tilbyr musikkstund i gruppe eller individuell time for personar med særskilde behov. Me legg vekt på denenkelte sine ressurser og finn fram songar me kan synge og spele saman.
Rytmeinstrumenter, song og bevegelse er noko av det me gjer. Måler å skapa gode stunder saman.

Undervsiningsstad: Desentralisert på skule, aktivitetssenter og omsorgsbolig

 

Teorikurs for vaksne

Her lærar du det du treng for å kunne forstå noter. Startar med det grunnleggjande og utvidar etter kvart.

 

Undervisningsstad: Sauda Ungdomskule

Torsdagar 18.00 – 19.30

 

Kulturskuleband

Elevar som har song, piano/keyboard, gitar, bass eller trommer som sitt instrument kan gå på kulturskuleband som eit tillegg til instrumentalundervisning. Det er fordel at desse elevane kan litt frå før, gjerne akkordar. Bandet har eit variert låtvalg.

Undervisningsstad: Sauda Ungdomskule

Tysdagar 17.15 – 18.45

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Åshild Marie Øverland
Kyrkjegata 19 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ashildmarie.overland@sauda.kom..
Telefon
: 52 78 62 06

Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Eli-Jorun  Tangeraas
Eli-Jorun Tangeraas
Rektor Kulturskulen
52786233