Ledsager - ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta i arrangementer uten å måtte betale dobbel billettpris.

Hvem kan søke?

Den som har en funksjonshemming som medfører at de er avhengige av å ha med seg ledsager når de skal delta på noe, kan søke om ledsagerbevis. Funksjonshemmingen må ha en varighet, minst 2-3 år, og nedre aldersgrense er 8 år.

Selve ledsagerbeviset er et kort med navn og bilde på, og forteller at vedkommende er avhengig av å ha med seg ledsager. Beviset er gyldig for hele landet på de steder som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede løser selv ordinær billett (honnørbillett dersom kortinnehaveren er berettiget til det), men får ta med seg ledsager gratis eller til halv pris der ledsagerbevis aksepteres.

 

 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

 

Ledsagerbeviset kan brukes på alle steder som har akseptert ordningen.
Lokalt i Sauda gjelder dette alle offentlige kultur- og fritidsarrangement, kino, Saudahallen og arrangement i regi av kirken.
Flere private aktører har også akseptert ordningen, som Svandalen Skisenter, Frisk & Rask Treningssenter og en rekke lag, foreninger og kor på deres arrangement.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn foran andre publikummere. Det er ikke anledning til å komme inn på arrangement når det ikke er ledige plasser. På lik linje med andre må man bestille billetter på forhånd dersom dette er nødvendig.

 

Kontaktperson i Sauda kommune:
Ågot Fosshaug Grindheim, enhet for kultur Tlf. 52 78 62 41

Ledsagerbevis - Søknadskjema (Skjemaet er elektronisk og krever innlogging) 

Ledsagerbevis - informasjon (PDF, 94 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Åshild Marie Øverland
Kyrkjegata 19 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ashildmarie.overland@sauda.kom..
Telefon
: 52 78 62 06

Org.nr.
: 964 979 367