Fiskeriforvaltning

Kommunal fiskeforvaltning.

Kommunen er en viktig aktør i forhold til å bevare og forvalte fiskeressursene i samsvar med lakse- og innlandsfiskeloven,  med kommunestyret som øverste kommunale organ.

Mange steder er det registrert en negativ bestandsutvikling på grunn av uheldig menneskelige inngrep. Det er viktig å påvirke denne utviklingen gjennom kommunal planlegging og stimulering til utarbeiding av driftsplaner.

Kommunene har gjennom lakse- og innlandsfiskeloven av 1992  og seinare gitt delegasjon av myndighet, fått større ansvar for tiltak innen fiskeforvaltning:Sauda kommune har også ansvar for forvaltning av lokalt fiskefond.

 

Vedtekter vedrørende midler avsatt til opphjelp av fisket i Sauda kommune i forbindelse med tillatelse til utbygging av Saudavassdraget m.v. (PDF, 185 kB)

Ansvarleg Bernt Schibevaag. Sist endra 15.04.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Bernt O Schibevaag
$(TITTEL)
52 78 62 45