Fiskeriforvaltning

Kommunal fiskeforvaltning.

Kommunen er en viktig aktør i forhold til å bevare og forvalte fiskeressursene i samsvar med lakse- og innlandsfiskeloven,  med kommunestyret som øverste kommunale organ.

Mange steder er det registrert en negativ bestandsutvikling på grunn av uheldig menneskelige inngrep. Det er viktig å påvirke denne utviklingen gjennom kommunal planlegging og stimulering til utarbeiding av driftsplaner.

Kommunene har gjennom lakse- og innlandsfiskeloven av 1992  og seinare gitt delegasjon av myndighet, fått større ansvar for tiltak innen fiskeforvaltning:Sauda kommune har også ansvar for forvaltning av lokalt fiskefond.

 

Vedtekter vedrørende midler avsatt til opphjelp av fisket i Sauda kommune i forbindelse med tillatelse til utbygging av Saudavassdraget m.v. (PDF, 185 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135