Landbruk og skogbruk

Landbruk omfatter jordbruk, skogbruk og utmarksnæring. Spesielt med landbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser. Ikke minst av den grunn vil Sauda kommune ta vare på, og utvikle, landbruket som en del av næringslivet i kommunen. Vekstpotensialet i næringen ligger først og fremst innenfor betre utnytting av skog og utmarksarealene.

Miljøvernarbeidet skal omfatte alle sektorer med helhetlige vurderinger lagt til grunn for alle vedtak innen saksområdet. Saksfeltet vedrører grovt sett det ytre miljø – et vidt felt som krever et tett samarbeid på tvers av de ulike sektorenen.

Landbruk- og miljøforvaltning omfatter følgende:
- Arealforvaltning
- Biologisk mangfold
- Forvaltning av fiskefondet
- Jordbruksforvaltning.
- Kulturlandskapsforvaltning
- Landbruksstatistikk
- Miljø og forureining i landbruket
- Motorferdsel i utmark
- Skogbruksforvaltning
- Tilskuddsforvaltning
- Viltforvaltning

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135