Austarheim skule

Klasse frå Austarheim skule på fisketur til Tjelmen  - Klikk for stort bilde Telefonnr.


Rektor: 52 78 62 36, mobil 452 55 458
Sekretær: 52 78 62 35
Personalrom: 480 40 629

Inspektør: 52 78 62 38
SFO: mobil 915 46 428
Målform: Nynorsk/Bokmål

Skulen ligg i utkanten av eit stort og flott bustadområde på Austarheim ca. 2,5 km frå sentrum. I år har vi utvida uteområdet med nye leikeapparat. Skulekrinsen dekker området frå Brekke og inn til Austarheim, samt heile området på andre sida av Storlelva, frå Søndenåhaugen og opp til Hellandsbygd. 

Skulen er ein fulldelt barneskule med 11 klassar og 182 elevar skuleåret 2017 - 2018. I år har skulen 40 års jubileum.
Tilsette: Rektor, inspektør, 21 lærarar og 8 fagarbeidarar/assistentar, samt sekretær og reinhaldarar. Helsesøster er på skulen kvar torsdag.

Hovudsatsingsområdet for skulen er læring Det skal leggjast til rette for at elevane når dei læringsmåla som er sette for dei. Det krev tydelege læringsmål. Elevane skal vita kva dei skal læra og kvifor. Målet er at alle elevane skal få gode ferdigheter i dei grunnleggande dugleikane: å kunna utrykka seg munnleg, å kunna lesa, å kunna skriva, å kunna rekna og å ha digitale ferdigheter. Me skal òg ha høge, men sjølvsagt realistiske forventningar til alle elevane.
Det positive elevsynet skal dominera skulekvardagen vår.
Elles legg me stor vekt på trivsel og sjølvsagt eit godt samarbeid heim/skule.

Skulen motto: Ein god stad å vera er ein god stad å læra! 
 

SFO


Opningstida strekker seg frå skuledagen sluttar og fram til kl. 15.30.
Søknadsfrist 1. april. Søknad om SFO via Visma Flyt

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Ingunn Svandal
Rustå 31 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : ingunn.svandal@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 36

Org.nr.
: 964979367