Arealplanlegging

Åbødalen  - Klikk for stort bilde Planleggingsoppgavene i Sauda kommune innen arealbruk er lagt til Teknisk enhet, avdeling for plan og oppmåling. Avdelingen har ansvar for behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og oppfølging av kommuneplanens arealdel.

Alle høringsdokumenter i forbindelse med planarbeid blir publisert på kommunens nettside.

Vedtatte reguleringsplaner finner du Kommunekart

 

Hvilke krav stilles


Jfr. Plan- og bygningsloven §27.1, 12-3 skal planen utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form.Informasjons-/Veiledningsmateriell


Miljødepartementet har utarbeidet en veileder som omhandler innhold og saksgang. Denne fås ved henvendelse til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)  Postboks 8100, Dep. 0032 Oslo. Tlf. 22574300 eller faks 22 67 67 06.

 

Behandlingstid


Fra forespørsel om regulering oversendes, til planen er vedtatt av kommunestyret/det faste utvalget for plansaker, vil det normalt ta mellom 0,5 til 1 år. Saksbehandlingstiden vil avhenge av medgått tid til selve utarbeidelsen av planen, og graden av konflikter.

 

Rettleiing om utbedring av bustadhus i Åbøbyn

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt