Barnetalsperson

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å ta særlig hensyn til barna når kommunens framtid planlegges

I følge plan- og bygningsloven §3-3, skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I Sauda er dette gjort gjennom å utnevne en egen barnetalsperson. 

Barnetalsperson er Monica Ø. Herheim

Det gjøres oppmerksom på at det er kun i saker som omhandler plan- og areal og ikke i andre saker som omhandler barn- og unges oppvekstkår.

Publisert av Mari Sævereide Aartun. Sist endra 20.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Wictor Juul
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : wictor.juul@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 11

Mobil
: 48898353
Org.nr.
: 964 979 367