Brannvesen og redningsvesen

Vakttelefon: 951 65 902
 


Besøksadresse


Kyrkjegata 19 (brannstasjonen)
Brannmester Inge Seim Mobiltlf: 957 87 068Brann - og redningsvesen - Klikk for stort bilete
Brann- og redningsvesenet varsles via nødmeldingssentral 110 i Haugesund.


Brann- og redningsvesenet er organisert som et frivillig brann- og redningsvesen med godkjent brannordning med brannmester i full stilling. Brannmester har det daglige ansvar for drift og beredskap og har sammen med brannsjef ansvar for den forebyggende virksomheten.

Brann- og redningsvesenet har 4-delt vaktordning med vaktlag bestående av utrykningsleder pluss 4 mannskaper. Total styrke er 4 utrykningsledere og 16 mannskaper. Mannskapene varsles ved trådløse alarmmottakere.

Brann- og redningsvesenet er samtidig kommunens olje- og kjemikalieberedskap, og deltar i samarbeid med 15 andre kommuner i Nord-Rogaland / Sunnhordland interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).

 

I tillegg til branntjenester utfører brann- og redningsvesenet tjenester ved både tekniske alarmer og innbruddsalarmer som er knyttet direkte til alarmmottak på brannstasjonen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Harald Eikrem
Harald Eikrem
Brannsjef/byggesaksbehandler
52786227