Feiing

 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg reguleres av "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" - kapittel 7.

Kort om tjenesten

  • Det utføres feiing hvert annet år.
  • Det føres tilsyn med fyringsalegg hvert fjerde år.
  • Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et fyringsanlegg blir det foretatt kontroll av anlegget.
  • Det foretas ellers tilsyn på forespørsel, der det er mistanke om feil/ mangler ved fyringsanlegget.
     

Dersom de ønsker å avtale tid for feiing, har behov for innvendig feiing eller ved andre henvendelser, ta kontakt med feier i hans telefontid:

07.00 - 08.00 og 15.00 - 16.00 på tlf. 901 32 164

Husk å legge frem stige.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Wictor Juul
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : wictor.juul@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 11

Mobil
: 48898353
Org.nr.
: 964 979 367