Havnevesen

Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet med særregnskap og inngår administrativt i Teknisk enhet. 

Forespørsler om kaiplass, kaiforhold, dybdeforhold, avgifter osv., skal rettes til Havnesjef.

Besøksadresse: Rådhusgata 32
Postadresse: Postboks 44, 4201 Sauda
E-postadresse: post@sauda.kommune.no

Mobil Havnesjef: 950 37 035
Havnesjef: Randi Habbestad

Havnevesenets virksomhet er i hovedsak knyttet til skipstrafikk til og fra Sauda Smelteverk tilhørende Eramet Norway AS. Den totale tonnasje over havn ligger årlig på ca. 700 000 tonn hvorav losset tonnasje utgjør ca. 450 000 tonn og lastet tonnasje ca. 250 000 tonn.
Antall skipsanløp ligger årlig på ca. 300.

Havnevesenets inntekter er hentet fra anløpsavgifter. Anløpsavgifter er knyttet til fartøyets bruttotonnasje og varierer med høyeste avgift kr. 1,15 pr/BT for skip mellom 1200 og 3000 BT mens avgiften er synkende både mot mindre enn 1200 BT og større enn 3000 BT.

 

Avfallsplan (PDF, 837 kB)

Vedlegg 1 - Brosjyre (PDF, 239 kB)

Vedlegg 2 - Avviksmelding for skip (PDF, 319 kB)

Vedlegg 3 - Meldeskjema før anløp til havn (PDF, 326 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Kommunalsjef Teknisk
52786221