Renovasjon

Mottak av avfall fra private: 
 

Sortert privatavfall: 1960,-/tonn
Usortert privatavfall: 2600,-/tonn
Papp: Gratis
Matavfall: 2300,-/tonn
Rent trevirke: 1960,-/tonn
Metall: 1200,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot: 2980,-/tonn
Asbest/Eternitt: 3150,-/tonn
Papir: Gratis
Asfalt: 60,-/tonn
Plast fra hush.: Gratis
Gips: 1768,-/tonn
Hageavfall: Gratis
El-avfall: Gratis
Farlig avfall fra privat hush.: Gratis
Jord og grusmasser: Gratis
Glassflasker og metallbokser: Gratis

 

Priser på søppelsekker:
 

Kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget.
Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med poser til restavfall: 780 kroner
Per pose til restavfall: 30 kroner

Søppelsekkene blir hentet av renovasjonsbilen i lag med restavfall.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

John Ola Espevik
Birkelandsvegen 150 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : john.ola.espevik@sauda.kommune..

Mobil
: 959 45 247
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

John Ola Espevik
Oppsynsmann Vei, vann og renovasjon