Renovasjon

 

Mottak av avfall fra private: 
 

Gebyrer for mottak av avfall 2018
Type avfall Pris
Sortert privatavfall 2000,-/tonn
Usortert privatavfall 3100,-/tonn
Papp Gratis
Matavfall 2500,-/tonn
Rent trevirke 2000,-/tonn
Metall 1400,-/tonn
Trykkimpregnert/Kreosot 3300,-/tonn
Asbest/Eternitt 3500,-/tonn
Papir Gratis
Asfalt 100,-/tonn
Plast fra husholdning Gratis
Hageavfall Gratis
El-avfall Gratis
Farlig avfall fra privat husholdning Gratis
Jord og grusmasser Gratis
Glassflasker og metallbokser Gratis

 

Priser på søppelsekker:
 

Kan hentes på Kundetorget eller Sorteringsanlegget.
Rull med poser til plastavfall: Gratis
Rull med poser til restavfall: 780 kroner
Per pose til restavfall: 30 kroner

Søppelsekkene blir hentet av renovasjonsbilen i lag med restavfall.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

John Ola Espevik
Birkelandsvegen 100 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : sorteringsanlegg.birkeland@sau..
Telefon
: 95802502

Mobil
: 95945247
Org.nr.
: 964979367

Kontakt

John Ola Espevik
Oppsynsmann Vei, vann og renovasjon