Søknad om fritak fra kommunale avgifter

Det gis anledning til å søke om fritak fra renovasjonsavgift for boliger som står tomme, eller skal restaureres over lang tid og ikke være i bruk.

 

Vann- og kloakkavgift gis i utgangspunktet ikke anledning til å søke fritak for, men det kan under visse forutsetninger gis fritak. Etter evnt. vedtak fra Sauda kommune må inntaket på vann plomberes på utsiden av boligen av autorisert rørlegger.

 

Feie- og tilsynsavgift gis det ikke fritak for, da det er lovpålagt at alle boliger/fritidsboliger skal ha tilsyn.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

John Ola Espevik
Birkelandsvegen 150 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : john.ola.espevik@sauda.kommune..

Mobil
: 959 45 247
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Øydis T. Skåre
Byggesaksbehandler og kommunale avgifter
52786228