Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er mottatt. Husk at dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra standardkraven i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har kommet inn protester fra berørte parter.

I tillegg til søknadsskjema med vedlegg kan det kreves:

  • Intensjonsavtale eller kontrakt om tømming
     
  • Intensjonsavtale eller kontrakt om vedlikehold/service
     
  • Søknad etter plan- og bygningsloven (se hvilke tiltak som krever dette lenger nede)

 

Søknadsskjema (DOC, 73 kB)Vedlegg A (DOC, 41 kB)

 Vedlegg C (DOC, 151 kB)Vedlegg D (PDF, 145 kB)Vedlegg F (DOC, 58 kB)

Gebyrregulativ tekniske tjenester

Anlegg som er søknadspliktige etter PBL (PDF, 283 kB)

Eksempel på søknader

Publisert av Mari Sævereide Aartun. Sist endra 21.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367