Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Kommunen skal behandle søknaden innen 6 uker fra fullstendig søknad med vedlegg er mottatt. Husk at dersom søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller det er søkt om unntak fra standardkraven i forskriften, vil dette kunne forsinke behandlingen. Det samme gjelder dersom det har kommet inn protester fra berørte parter.

I tillegg til søknadsskjema med vedlegg kan det kreves:

  • Intensjonsavtale eller kontrakt om tømming
     
  • Intensjonsavtale eller kontrakt om vedlikehold/service
     
  • Søknad etter plan- og bygningsloven (se hvilke tiltak som krever dette lenger nede)

 

Søknadsskjema (DOC, 73 kB)Vedlegg A (DOC, 41 kB)

 Vedlegg C (DOC, 151 kB)Vedlegg D (PDF, 145 kB)Vedlegg F (DOC, 58 kB)

Gebyrregulativ tekniske tjenester

Anlegg som er søknadspliktige etter PBL (PDF, 283 kB)

Eksempel på søknader

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Øyvind Ljung
Birkelandsvegen 150 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : oyvind.ljung@sauda.kommune.no

Mobil
: 902 66 167
Org.nr.
: 964979367

Kontakt