Tømming av septiktanker

Kommunen har inngått avtale med JTR Gruppen for tømming av septiktanker, ihht. Forurensingsloven samt forskrift av 04.05.03

Ved tømming utenfor oppsatte tidspunkter og ruter kommer også kostnader for tilkjøring.
Den enkelte innbygger står selv fritt til å velge selskap som skal utføre ekstratømminger.

Tømmingen blir varslet på kommunen sine nettsider, samt i lokalavisen. Det blir ikke gitt nærmere varsel. Tankene må være klargjort/fremgravd før tømming. Dersom JTR Gruppen ikke får utført tømming etter fastsatt kjørerute, må huseier betale ekstra gebyr hvis firmaet må komme tilbake for å gjennomføre tømming etter klargjøring.

Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta direkte kontakt med JTR Gruppen.

Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten fra JTR Gruppen.

Generell kontaktinformasjon:
Tlf.: 982 983 66 (betjent hele døgnet, med kontortid fra 07-16)
De foretrekker at alle henvendelser kommer på mail

Kontaktinformasjon avdelingsleder:
Reidar Friis Thorsen
Tlf.: 922 18 468
reidar@jtrgruppen.no 
 

Ordinær tømming blir fakturert fra Sauda kommune etter tømmingen er foretatt.

 

Gebyrregulativ for teknisk enhet

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Øyvind Ljung
Ingeniør VAR