Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Utslipp av olje skaper problemer både på ledningsnett og på renseanlegg. Bedrifter som har utslipp av oljeholdig avløpsvann på ledningsnettet skal derfor ha installert oljeutskiller. 

Hvem skal ha oljeutskiller?

Forurensingsforskriften kap. 15  omhandler utslipp av oljeholdig avløpsvann fra følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

 

Søknad om utslippstillatelse


Ved etablering av virksomheter som omfattes av kap. 15, skal det sendes søknad om utslippstillatelse til kommunen sammen med søknad om byggetillatelse.

Skjema skal benyttes ved søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann (PDF, 342 kB), jfr forurensningsforskriften kap. 15. Ved søknad skal det legges ved kart over det aktuelle området, situasjonsplan, tegning av ønsket olje-/bensinutskiller og prøvetakingskum.

 

Krav til utslipp (PDF, 333 kB)Søknadsskjema (PDF, 342 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

John Ola Espevik
Birkelandsvegen 150 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : john.ola.espevik@sauda.kommune..

Mobil
: 959 45 247
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Øyvind Ljung
Ingeniør VAR