Barnehage

Generell søknadfrist til hovedopptak barnehage er 1. mars.
  • 30.01.2020 Opptak og frister
    De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.