Informasjon angående koronasmitte og tiltak fra regjeringen

Informasjon om korona, råd, anbefalinger og vaksinering finnes her
Koronatelefon: 468 03 393
Sauda kommune følger nasjonale forskrifter, råd og anbefalinger

Barnehage

Generell søknadfrist til hovedopptak barnehage er 1. mars.
  • 26.10.2020

    Opptak og frister

    De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.