Barnehage

Generell søknadfrist til hovedopptak barnehage er 1. mars.
  • 21.06.2019 Opptak og frister
    De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.