Barnehage

Generell søknadfrist til hovedopptak barnehage er 1. mars.
  • 13.10.2021

    Opptak og frister

    De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.