Barnehage

Generell søknadfrist til hovedopptak barnehage er 1. mars, men man kan søke hele året
  • 21.06.2019 Opptak og frister
    De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.