Foreldrebetaling

Foreldrebetaling

Betalingssatser i Sauda
Betalingssatser i barnehagene
Plass Timer per uke Fra 01.01.23 Fra 01.08.22 Fra 01.01.22
50% plass ( 2 + 3 dager) 22,5 Kr 2409 Kr 2450 Kr 2664
60% plass (3 dager) 27 Kr 2508 Kr 2550 Kr 2780
70% plass (3 + 4 dager) 31,5 Kr 2652 Kr 2695 Kr 2929
80% plass (4 dager) 36 Kr 2772 Kr 2817 Kr 3062
90% plass (4 + 5 dager) 40,5 Kr 2892 Kr 2940 Kr 3194
100% plass (5 dager) 45 Kr 3000 Kr 3050 Kr 3315

For 2. barn blir det gitt 30% reduksjon i betaling for opphold. For barn nr. 3 er barnehageplassen gratis fra 01.08.23.

For barn som fyller 1 år, som får plass ved opptak 15.08, og/eller ved månedlige opptak, løper foreldrebetaling fra den måneden barnet blir 1 år. For eldre barn løper foreldrebetalingen som hovedregel fra nytt barnehageår, 15.august.


Kost betales etter selvkost.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen fra 01.01.23 er kr. 3 000.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost(matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet er barnehagen gratis fra og med 01.08.23.

Lokal ordning i Sauda:
For familier som har barn både i barnehage og SFO gjelder tilsvarende moderasjonsordning både i barnehage og SFO (på tvers av tjenestene). Søskenmoderasjonen kommer til fratrekk på SFO-faktura.

Søskenmoderasjon gjelder bare de med fast plass. Den gjelder ikke for kjøp av dagplass- og ferieplass.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du lav inntekt?
Da kan du søke om reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.
Husk at du må søke på nytt i forkant av hvert barnehageår. Reduksjonen gjelder kun for et barnehageår om gangen.
 

Gratis kjernetid for to- tre-fire- og femåringer

Du søker om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i Visma Flyt Barnehage.

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1. august 2022 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kroner per år.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass. 

Husk at du må søke på nytt i forkant av hvert barnehageår. Reduksjonen gjelder kun for et barnehageår om gangen.

Åpningstider

Mandag - onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32

Kart