Foreldrebetaling

Betalingssatser i Sauda
Betalingssatser i barnehagene
Plass Timer per uke 2022 2021
50% plass ( 2 + 3 dager) 22,5 Kr 2 664 Kr 2586
60% plass (3 dager) 27 Kr 2 780 Kr 2699
70% plass (3 + 4 dager) 31,5 Kr 2 929 Kr 2844
80% plass (4 dager) 36 Kr 3 062 Kr 2972
90% plass (4 + 5 dager) 40,5 Kr 3 194 Kr 3101
100% plass (5 dager) 45 Kr 3 315 Kr 3230

 

Det tilbys kun heldagsplasser og betales minimum for 50%.

For 2. barn blir det gitt 30% reduksjon i betaling for opphold. For barn nr. 3 blir det gitt 50% prisreduksjon.
Kost betales etter selvkost.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen fra 01.01.22 er 3 315 kroner per måned. Fra 01.08.22 er den kr. 3 050.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost(matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Ny ordning fra 31.03.22:
For familier som har barn både i barnehage og SFO gjelder tilsvarende moderasjonsordning både i barnehage og SFO (på tvers av tjenestene).

Søskenmoderasjon gjelder bare de med fast plass. Den gjelder ikke for kjøp av dagplass- og ferieplass.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du lav inntekt?
Da kan du søke om reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.
Husk at du må søke på nytt i forkant av hvert barnehageår. Reduksjonen gjelder kun for et barnehageår om gangen.
 

Gratis kjernetid for to- tre-fire- og femåringer

Du søker om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i Visma Flyt Barnehage.

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner per år.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass. 

Husk at du må søke på nytt i forkant av hvert barnehageår. Reduksjonen gjelder kun for et barnehageår om gangen.

Jakob Svandal
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 52 78 62 00
Mobil 489 95 225

Åpningstider

Mandag - onsdag 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32

Kart