Foreldrebetaling

Foreldrebetaling

Betalingssatser i Sauda
Betalingssatser i barnehagene
Plass Timer per uke 2020
50% plass ( 2 + 3 dager) 22,5 Kr 2510
60% plass (3 dager) 27 Kr 2620
70% plass (3 + 4 dager) 31,5 Kr 2760
80% plass (4 dager) 36 Kr 2885
90% plass (4 + 5 dager) 40,5 Kr 3010
100% plass (5 dager) 45 Kr 3135

 

Det tilbys kun heldagsplasser og betales minimum for 50%.

For 2. barn blir det gitt 30% reduksjon i betaling for opphold. For barn nr. 3 blir det gitt 50% prisreduksjon.
Kost betales etter selvkost.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned.

Maksprisen for 2020 er 3 135 kroner per måned.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Grensen blir fastsatt av Stortinget. 
Foreldrebetaling i Sauda kommune er 2 960 kroner per måned, og totalt 32 560 kroner per år. 

Reduksjon ved flere barn i barnehagen

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.
 

Reduksjon i foreldrebetalingen

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.
 

Gratis kjernetid for to- tre-fire- og femåringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Jakob Svandal
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 52 78 62 32
Mobil 489 95 225

Åpningstider

Mandag - onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32

Kart