Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

7 Åpningstid

Kommunens barnehager holder åpent alle hverdager klokka 06.45- 16.15.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, der to dager er lagt til planlegging av barnehagestart fra og med 15.august. Om datoene 15. og 16. august er en helg, vil påfølgende mandag og tirsdag etter 
15.august være planleggingsdager for barnehage ved oppstart.
Andre planleggingsdager blir administrativt avgjort tidlig på nyåret i forkant av nytt 
barnehageår.