Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

1 Eierforhold

Sauda kommune eier og driver følgende barnehager: 
Rustå barnehage, Leabøen barnehage og Veslefrikk barnehage.