Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

5 Endring av opphold

Ved ønske om endret oppholdstid eller overflytting av barnehageplass til en annen barnehage, skal det søkes elektronisk til hovedopptaket 1. mars. Ellers i året må dette tilpasses barnehagenes kapasitet. Overføringssøknad til annen barnehage er bindende. Søknad om endring av opphold gjøres via det digitale søknadsskjema på Sauda kommune sine hjemmesider.