Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

8 Ferie

Barnehageåret beregnes fra 15. august det ene året til 14. august neste år.

Alle barn skal ha minimum 4 hele uker ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 14. august. Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 15. april, og er bindende.

Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret, og den kan deles opp. Den siste ferieuken skal være meldt barnehagen minst en uke i forkant, og kan ikke endres når den er meldt. Planleggingsdager kan ikke brukes som fridager.
Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbudet.
De kommunale barnehagene vil som hovedregel være samlokalisert to uker i juli, etter en 
rotasjonsmodell mellom barnehagene. Hvilke to uker i juli det blir samlokalisert, blir avgjort 
når ferie er meldt. Foresatte får beskjed om hvilke uker det er i god tid.