Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

8 Ferie

Barnehageåret beregnes fra 15. august det ene året til 14. august neste år. Alle barn skal ha minimum 4 hele uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 16. august. Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 1. mai, og er bindende. Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret, og den kan deles opp. Sommerferie skal være meldt barnehagen minst to uker i forkant, en uke i forkant for den siste ferieuken.
Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbudet.