Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

2 Formål

Barnehagene drives i samsvar med § 1 i Lov om barnehager (formål), kommunale planer, vedtak og rutiner, samt planer og rutiner for den enkelte barnehage. Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser og forskrifter og retningslinjer som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.