Vedtekter for kommunale barnehager i Sauda

11 Samarbeidsorgan

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Lov om barnehager).

11.1 Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foresatte til barn i barnehagen og skal fremme deres interesser.

11.2 Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av 6 medlemmer, 2 representanter valgt fra foreldrerådet, 2 representanter valgt fra de ansatte og 1 politiker. I tillegg møter styrer som representant for kommunen.

11.3 Kommunalt foreldreutvalg for oppvekst

Kommunen kan også ha et kommunalt foreldreutvalg med foreldrerepresentanter fra barnehage og skole, som representerer oppvekst samlet.
En av foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalg møter i kommunalt foreldreutvalg for oppvekst.