Ferie- og fridager

Alle barn skal ha minimum 4  uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 14. august. Nytt barnehageår starter 15. august.

For barna som skal starte på skolen slutter barnehageåret 31. juli. 3 uker ferie må være avviklet innen den tid. Foreldrebetaling for barnehage opphører fra og med 01. august. Juli er betalingsfri, så i realiteten er siste betaling 30.06. SFO-tilbudet i skolene starter fra 01.august. De som søker plass i SFO har plassen fra denne dato. De som ikke har søkt fast plass i SFO vil få tilbud om å kjøpe dagplass.

Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 1. mai og er bindende. Planleggingsdager kan ikke settes opp som feriedager for barna.

Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret og den kan deles opp. Dette må meldes barnehagen en uke før avvikling av ferie.  (Dette gjelder kommunale barnehager, foresatte i Brakamoen barnehage SA må melde fra to uker i forkant av ferie.) 

Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbudet i disse ferieukene.