Ferie- og fridager

Alle barn skal ha minimum 4 hele uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 16. august. Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 1. mai og er bindende. Planleggingsdager kan ikke settes opp som feriedager for barna.

Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret og den kan deles opp. Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbud.