Ferie- og fridager

Barnehageåret beregnes fra 16. august det ene året til 15. august neste år. 

Alle barn skal ha minimum 4 hele uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal bli tatt sammenhengende i perioden fra 16. juni til 16. august. Sommerferien avtales skriftlig med barnehagen innen 1. mai og er bindende. Den siste uken kan tas når som helst i barnehageåret og den kan deles opp. Før skolens ferier kan styrer spørre foresatte om barna skal delta i barnehagetilbud.

Barnehageruta våren 2019
Måned 2019
Januar
Februar Vinterferie 25.02-01.03. Skolen har ferie uke 9
Mars 7. mars planleggingsdag (stengt) uke 10
April Påskeferie fra mandag 15. t.o.m. mandag 22. april
Mai Fridager: 1. mai, 17. mai og 30. mai (Kristi Himmelfartsdag). 31.mai er planleggingsdag
Juni 10. juni (2. pinsedag). Siste skoledag før ferien er 20. juni.