Rustå barnehage

Rustå barnehage ligg omtrent vegg i vegg med Austarheim skule, ca 1,5 km frå Sauda sentrum.

  

Om barnehagen
 • Rustå barnehage har fleire skogsområde som sitt nærområde, både Lillebekk og Kastfoss.
 • Den har tre avdelingar:
  • Nøtteliten: 0 - 3 år
  • Maurtua: 3 - 5 år
  • Bikuben: 3 - 5 år
 • Barnehagens visjon er: "Omsorg, lek og læring - en god start."
  • Med "barnet  i sentrum" arbeider dei tilsette kvar dag for at barnehagedagen skal vera prega av gode relasjonar og opplevingar.
  • Me har tru på at barn lærar best ved å få lov til å medverka og erfara. Av den grunn er det dagleg mogleg for barna å velgja leik og aktivitet på våre funksjonsrom.
 • Dei tilsette har følgjande verdiar som grunnlag for sitt arbeid:
  • Trygt fellesskap
  • Humor og glede
  • Engasjement
Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Rustå barnehage

Kontaktinformasjon Rustå barnehage
Rolle Namn Telefon E-post
Styrar Marit Helen Hølland 905 68 559 marit-helen.holland@sauda.kommune.no

 

Måltider
 • For kostpengar får barna servert lunsj, mjølk og frukt i barnehagen kvardag.
 • Me tek omsyn til allergiar og legg til rette for dei som treng det
 • Det blir servert brødmåltid med pålegg, havregrøt og ulike former for varm mat.
 • Grupper som er på tur lagar ofte maten ute.