Rette til spesialpedagogisk hjelp

§ 19 a.Rett til spesialpedagogisk hjelp

§ 19 b.Samarbeid med barnets foreldre

§ 19 c.Pedagogisk-psykologisk tjeneste

§ 19 d.Sakkyndig vurdering

§ 19 e.Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

§ 19 f.Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

§ 19 g.Barn med nedsatt funksjonsevne

§ 19 h.Rett til tegnspråkopplæring

§ 19 i.Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig