Råd og utvalg

Samarbeidsutval ved grunnskolar

§ 11-1a.Skolemiljøutval ved grunnskolar

§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar