Ferie SFO

Saudaskulen tilbyr SFO-ordning i haust- og vinterferie, samt deler av sommarferien.

Dette er eit tilbod utover det ordinære SFO-tilbodet. 

I skulane sin haust-, vinter- og deler av sommarferien,  kan føresette til barn i 1. - 4.klasse melda  på barna til ferie-SFO. Tilbodet gjeld både dei som har ordinær SFO-plass, og dei som ikkje har SFO-plass til vanleg. Det kan også vera eldre barn som har rett til eit utvida tilbod. Skulen vil ha dialog med aktuelle føresette om dette.

Det må vera minst 6 barn påmeldt per dag, totalt frå skulane, for at me skal organisera eit tilbod. Tilbodet blir samlokalisert ved ein eller fleire av barneskulane, alt etter tal barn som er meldt på. Tilbodet kan også bli lokalisert ved ulike skular, ulike dagar.

Føresette kan velgja opphald 3 - 4 eller 5 dagar per veke i ferie-SFO. Det blir gitt søskenmoderasjon.

 For 2021 har kommunestyret vedteke desse prisane for ferie-SFO:

Prisar ferie-SFO 2021
Ferie-SFO 4 veker 3 veker 2 veker 1 veke
Fullt opphald Kr 3100 Kr 2320 Kr 1550 Kr 780
4 dagars opphald Kr 2850 Kr 2140 Kr 1430 Kr 720
3 dagars opphald Kr 2600 Kr 1950 Kr 1300 Kr 650

 

Det blir sendt ut påmeldingsskjema til alle føresette i 1. - 4. klasse i god tid før aktuelle skuleferie.
 

SFO Austarheim skule
Mobil 915 46 428
SFO Fløgstad skule
Mobil 952 38 209
SFO Risvoll skule
Telefon 907 48 541
Mobil 907 56 542

SFO 1. klasse: 907 48 541
SFO 2.-4. klasse: 907 56 542

Åpningstider

Ferie-SFO er ope frå klokka 07.00 - 16.00.