Ferie SFO

Saudaskulen tilbyr SFO-ordning i haust- og vinterferie, samt deler av sommarferien.

Dette er eit tilbod utover det ordinære SFO-tilbodet. 

I skulane sin haust-, vinter- og deler av sommarferien,  kan føresette til barn i 1. - 4.klasse melda  på barna til ferie-SFO. Tilbodet gjeld både dei som har ordinær SFO-plass, og dei som ikkje har SFO-plass til vanleg. Det kan også vera eldre barn som har rett til eit utvida tilbod. Skulen vil ha dialog med aktuelle føresette om dette.

Det må vera minst 6 barn påmeldt per dag, totalt frå skulane, for at me skal organisera eit tilbod. Tilbodet blir samlokalisert ved ein eller fleire av barneskulane, alt etter tal barn som er meldt på. Tilbodet kan også bli lokalisert ved ulike skular, ulike dagar.

Føresette kan velgja opphald 3 - 4 eller 5 dagar per veke i ferie-SFO. Det blir gitt søskenmoderasjon.

 For 2020 har kommunestyret vedteke desse prisane for ferie-SFO:

Prisar ferie-SFO
Ferie-SFO 3 veker 2 veker 1 veke
Fullt opphald 2 250 kr 1 500 kr 750 kr
4 dagars opphald 2 070 kr 1 380 kr 690 kr
3 dagars opphald 1 890 kr 1 260 kr 630 kr

 

Det blir sendt e-post til alle føresette i 1. - 4.klasse 2 - 3 veker i forkant av den aktuelle skuleferie.

I e-posten får de link til søknadsskjema.
 

SFO Austarheim skule
Mobil 915 46 428
SFO Fløgstad skule
Mobil 952 38 209
SFO Risvoll skule
Mobil 907 56 542

Åpningstider

Ferie-SFO er ope frå klokka 07.00 - 16.00.