Redusert foreldrebetaling

Har du lav inntekt?

Fra 1. august 2020 er det fastsatt moderasjonsordning for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2. trinn.

Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass. Fra 1. august 2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 432.667 kroner per år.