Austarheim skule

Skulen ligg i utkanten av eit stort og flott bustadområde på Austarheim ca. 2,5 km frå sentrum. 
Skulen er ein fulldelt barneskule.
 

Målform

Nynorsk/Bokmål

Satsingsområde

Hovudsatsingsområdet for skulen er læring.  Det skal leggjast til rette for at elevane når dei læringsmåla som er sette for dei. Det krev tydelege læringsmål.  Elevane skal vita kva dei skal læra og kvifor. 
Det positive elevsynet skal dominera skulekvardagen vår.
Elles legg vi stor vekt på trivsel og sjølvsagt eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Skulens motto

Ein god stad å vera er ein god stad å læra. 

SFO

Opningstida strekker seg frå skuledagen sluttar og fram til kl. 15.30.
Skulen tilbyr også morgonSFO om det er fleire enn 6 påmelde. 
Søknadsfrist framfor nytt skuleår er 1. mars. 

Søkje SFO plass eller oppseiing av SFO plass via ID porten

Telefonnummer Austarheim skule Nyttige telefonnummer Austarheim skule
Telefonnummer Austarheim skule
Funksjon Telefon
Sekretær 52 78 62 35
Personalrom 480 40 629
Inspektør 52 78 62 38
SFO 915 46 428


 

Ingunn Svandal
Rektor
E-post
Telefon 52 78 62 36
Mobil 452 55 458

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag: 08.15 - 13.05
Tirsdag og torsdag: 08.15 - 14.00

Adresse

Rustå 31, 4200 Sauda