Jakob Svandal
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 52 78 62 32