Informasjon til kommunene om mobbeombudet - nytt tilbud

Mobbeombudet for videregående opplæring i Rogaland har for 2019 fått et utvidet mandat til også å omfatte grunnskoler og barnehager som et prøveprosjekt for 2019.

Mobbeombudet ønsker derfor din kommune velkommen til samarbeid om å gi enda flere barn og ungdommer er godt og mobbefritt lærings- og oppvekstmiljø. Stortinget vedtok i mai 2017 at alle fylker skal ha mobbeombud med målgruppe barnehage og grunnskole. Mobbeombudet for videregående opplæring i Rogaland tiltråde stillingen 04.02.19 og skal i 2019 også bidra til at barn og unge får ivaretatt sine ferdigheter til godt barnehage- og skolemiljø. 

Mobbeombudet i Rogaland heter Ellen Fjermestad. Hun er et lavterskeltilbud for barn, elever og foresatte. Mobbeombudet har taushetsplikt og utfører arbeidet sitt på fritt og selvstendig grunnlag. Alle mobbeombudene i Norge er en del av et nasjonalt nettverk for faglig utvikling og erfaringsdeling på tvers av fylkene. Les mer om mobbeombudet i Rogaland.  Mobbeombudet er på Facebook ved Mobbeombudet i Rogaland. 

Målgrupper og arbeidsoppgaver

Målgruppen til mobbeombudet er barn og unge i barnehager, grunnskole og videregående opplæring i Rogaland, samt deres foresatte. Barnekonvensjonen og Opplæringsloven er utgangspunktet for mobbeombudet sitt arbeid. Oppgavene til mobbeombudet er:

  • Støtte og veilede barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø.
  • Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte.
  • Skape dialog og bidrag til god tverrfarlig oppfølging, også etter at saker er håndtert.
  • Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Samarbeide med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike nivåer (for eksempel: Elevråd, ungdomsråd og ungdommens kommunalstyre, Elevorganisasjonen, kommuner, barnehager- og skoleeiere. PPT, skolehelsetjenesten, helseaktøren, politiet, frivillige organisasjoner, høyskoler og universitetet) 
  • Være en informasjonsressurs og rettleder for tilsatte i barnehage og skole.