Foreldre/foresatte

Du er viktig

Du er den viktigste støttespilleren i ditt barn sitt liv. Allerede fra fødselen viser forskning at fosteret i mor sin mage blir påvirket av hvordan hun har det, hva hun spiser og hvilke lyder hun omgir seg med. 

Spedbarnet sin psykiske helse blir formet i samspill med de nærmeste omsorgspersonene. De første årene av ditt barn sitt liv legger grunnlaget for blant annet barnet sin selvfølelse, barnet sitt reaksjonsmønster, opplevelse av omverden og hvor trygg han eller hun vil være. Disse årene er med på å forme barnet sin personlighet. 

Etter hvert som barnet ditt blir eldre vil selvfølelsen stadig bli mer preget i møte med andre, men du som forelder/foresatt vil fremdeles ha stor betydning for hvor trygg barnet er på seg selv, og følelsen av å være en verdifull person. 

Har du behov for hjelp eller veiledning for å kunne være den beste støttespilleren for ditt barn? Innimellom kommer en i en vanskelige situasjoner. Enten som foreldre, som familie eller en ser at barnet ikke har det greit. I kommunen vår har vi mange gode tjenestetilbud for barn, unge og familier. Vi tilbyr tiltak i mange slags former, og av ulik grad. Les mer om det her.
 

Samhandling 

Kommunen ønsker tett samhandling med deg som er foreldre/foresatte slik at tjenestetilbudet vi gir til ditt barn blir tilpasset så bra som mulig etter deres behov. 
Hvis en ansatt kjenner på en uro for et barn ønsker me veldig gjerne å snakke med foreldrene om dette slik at de kan komme med sine innspill om hva som kan være årsaken til at situasjonen er slik som den er. Denne samtalen kan åpne opp for eventuell videre samhandling med foreldrene og eventuelt flere andre tjenester hvis det er behov. Hvis vi kommer raskere i gang med samhandling både med foreldrene og andre tjenester der det er behov er det også større sjanse for at saken kan løses raskere og på et lavere nivå. Lurer du på hvordan kommunen jobber i slike tilfeller kan du se her.