Utvidet familie, venn eller nabo

Vi vet at en voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i framtiden. 
Du kan være den ene som ser. Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det vanskelig. Varme voksne gjør en forskjell

Har du en uro eller en bekymring for et barn?

Da kan du drøfte bekymringen din, og få råd eller veiledning. Du kan ringe alarmtelefonen på 116 111. Du kan også kontakte en av tjenestene for barn og unge i kommunen.

Kontaktinformasjon finner du her. 
Dersom du er bekymret for omsorgssvikt er barnevernstjenesten den rette instansen å kontakte. De kan kontaktes på dagtid eller du kan kontakte barnevernets vakt telefon utenom ordinære åpningstider, eller sende en skriftlig bekymringsmelding. Mer informasjon finner du her  
 

Hva gjør jeg når et barn blir pårørende?

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av oppveksten sin. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil hverdagen til barna bli påvirket. Det kan være greit å sette seg inn i hvordan dette kan påvirke et barn, og hvordan en voksen person kan støtte barnet. 
Sauda kommune har egen barneansvarlig som koordinerer arbeidet rundt barn med syke foreldre eller søsken. 
Les mer om barn som pårørende og kontaktinformasjon til barneansvarlige

Hva gjør vi om et barn er blitt pårørende til en syk forelder eller søsken? 

 

  • Barn av rusmisbrukere, en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldrenes rusbruk som en belastning 
  • BARsnakk, en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om- med et rusproblem 
  • Snakketøyet, et digitalt verktøy for å trygge voksne og barn når foreldrene er syke