Samhandling


 

Organisering 

Her finner du en oversikt over hvordan de ulike tjenestene og den administrative ledelsen i Sauda kommune er organisert. 
Organisasjonskart 

Samhandlingsavtaler og interkommunale tjenester 

Sauda kommune har ulike samhandlingsavtaler mellom tjenester i kommunen som jobber med barn og unge, Me har og interkommunale tjenester sammen med Suldal kommune. 

 

Nettverk

Sauda kommune deltar i ulike forum hvor parter samhandler på systemnivå på ulikt vis: 

 • Kommunalt barnehageforum 
 • Kommunalt skoleeierforum 
 • PP- nettverket 
 • Nettverk for styrket barnehage 
 • Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebygging i regi av Helse Fonna og Fousam 
 • Partnerskap for Folkehelse i regi av Rogaland Fylkeskommune 
 • Haugaland Folkehelseforum? 
 • Nettverk for koordinerende enhet i Helse Fonna området 
 • Haugalandsnettverket for helseledelse (kommunalsjef) 
 • Nettverk for BTI- kommuner i Helse Fonna området 
 • Bestillernettverket på Haugalandet 
 • Møter med Helsestasjonen i Suldal 
 • Helsestasjonsforum Haugalandet 
 • Nettverk for jordmødre på Haugalandet 
 • Møter med jordmødrene i Sauda og Suldal