Hvorfor samhandlingsmodell?

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med. 

Sauda kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen, på tvers av tjenester og nivå. 
Samhandlingsmodellen synliggjør mellom annet hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn, unge og familiene deres får rett hjelp til rett tid. 
Videre hjelper modellen Sauda kommune i arbeidet med å: 

  1. Utvikle verktøy vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn, unge og familier som har behov for hjelp 
  2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå 
  3. Øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn 
  4. Styrke brukermedvirkning til barn, unge og foreldre/foresatte