Rutiner og planer

Sauda kommune har ulike rutiner for samhandling, identifikasjon og oppfølging av barn og unge:  

Veileder  


BTI Veileder 
Helse Fonna Samhandlingsforløp 
Fra bekymring til handling  
Folkehelseoversikt 
Urovekkende fravær på skole  (innloggingsside)  
 

Handlingsplaner og strategier

Handlingsplan for vold i nære relasjoner 
Plan for overgang barnehage- skole  
Tilstandsrapport barnehage og skole- under arbeid 
Plan for tilsyn etter lov om barnehage  
Opplæringsloven §9a  
Brukermedvirkning barnehage under arbeid  
Brukermedvirkning skole  
Kvalitetsutvikling 
Barnehagemiljø under arbeid  
Skolemiljø 
Rett til spesialpedagogiskhjelp barnehage    
Introduksjonsarbeid Sauda kommune 
 

Samtykke:  

Skjema og informasjon om samtykke barnehage og skole  

 
Helse:  

Helsestasjon for barn  
Skolehelsetjenesten 
Helsestasjon for ungdom   
Svangerskapsomsorg 
Barne- og familieteamet 
 

Årsplaner og virksomhetsplaner:  

Den enkelte barnehage sin årsplan- link kommer  
Virksomhetsplan skole 
PPT- Pedagogisk Psykologisk Tjeneste