Samhandling

I Sauda kommune skal de ansatte legge opp til tett samhandling med foreldre/foresatte slik at tilbudet til barn/ungdom blir så tilpasset som mulig. 

Dersom en som ansatt har en uro for et barn/ungdom er det viktig at en først snakker med foreldrene om uroen slik at de blir med i prosessen og kan komme med innspill om situasjonen. Når en tar med foreldrene tidlig kan en som ansatt komme raskere i gang med samhandling med andre tjenester og kan løse uroen på lavest mulig nivå.  

Les mer om Sauda sine tilbud her. 

Samhandlingsrutiner

Rutiner for samhandling er viktig, og i Sauda kommune er det utarbeidet rutiner på hvordan en skal gjøre dette:  
 
1.    Samhandling med foreldre/foresatte, nivå 0 i BTI veilederen  
2.    Samhandling med foreldre om tiltak se nivå 1 i BTI veilederen  
3.    Samhandling mellom foreldre/foresatte og andre tjenester, nivå 2 og nivå 3 i BTI veilederen  
             

Samtykke for deling av informasjon.
 

Stafettloggen

Stafettloggen er Sauda kommune sitt digitale loggsystem for oppfølging og evaluering av tiltak rundt barn og unge i kommunen. Før det opprettes logg skal en alltid gi foresatte god informasjon om hva en stafettlogg er, og foresatte skal gi samtykke til opprettelse av en stafettlogg. 
Informasjon om stafettloggen til foreldre.
 

BTI-møter

Barnehager og skoler har faste BTI møter sammen med foreldre/foresatte og hjelpetjenester. Møtene blir satt opp av koordinator i kommunen og det er styrer/rektor som leder møtene. Mal for hvordan BTI møtene skal gjennomføres. 

Samhandlingsavtaler mellom enheter i kommunen


 

Samhandlingsverktøy