Tjenestenivå

Tverrfaglig samhandling har stor betydning for tidlig innsats når det kommer til risikoutsatte barn og unge. Gjennom tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og gjensidig forståelse og oversikt over hverandres oppgaver. Tjenestene blir bedre til å koordinere innsats og fordele ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.