Føresettes bidrag til eit godt barnehagemiljø

"Når mitt barn har det bra, har ditt barn det bra. Når ditt barn har det bra, har mitt barn det bra." Føresette kan gi viktige bidrag til å inkludera alle barn i fellesskapet.