Undersøkingar i barnehage og skule

Tilsette i barnehage og skule har ei plikt til å følgja med på korleis barn og unge har det. 

Dette gjer barnehage og skule som del av arbeidet med å sikra barn og unge eit trygt og godt miljø i barnehagen og skulen.