Dokumentera

Dokumentera

Barnehagen og skulen skal dokumentera at tiltaka har redusert og/eller fjerna uro for miljøet til barn/unge. 

Mal som viser krav frå Statsforvaltaren i ei skulemiljøsak.  (DOCX, 22 kB)

 

 

 

 

 Rettleiar for skulemiljøsaker, Udir