Dokumentera

Dokumentera

Barnehagen og skulen skal dokumentera at tiltaka har redusert og/eller fjerna uro for miljøet til barn/unge. 

Barnehage brukar Stafettloggen som skriftleg aktivitetsplan og Websak til annan dokumentasjon i sak.

Skule brukar Visma Sikker Sak.

I tillegg vil referat frå analyse og vurdering av ulike undersøkingar, risikovurderingar, dokumenterte varsel/varslingsskjema i Compilo vera viktig dokumentasjon. 

Mal som viser krav frå Statsforvaltaren i ei skulemiljøsak.  (DOCX, 22 kB)

 

 Rettleiar for skulemiljøsaker, Udir